วันจันทร์ , 19 มีนาคม 2018
Home » เต็นท์ปิรามิด

เต็นท์ปิรามิด

เช่าเต็นท์ทรงพีระมิด เต็นท์ทรงสามมิติ สำหรับทุกงานที่คุณต้องการ

ขนาด 3×3 เมตร ภายในยกพื้น 60 ซม. เต็นท์ที่มีขนาดเท่ากันทุกด้าน มันเป็นรูปทรงสามมิติ ที่ประกอบไปด้วยฐาน และด้านหลายด้าน โดยด้านเหล่านั้นจะไปเชื่อมกันที่จุดๆ หนึ่งทรงจตุรัส เต็นท์พีระมิด เหมาะสำหรับออกงาน หรือสำหรับงาน Indoor (ภายในอาคาร) และ Outdoor (กลางแจ้ง) หรือ OUT LET ขายสินค้าเป็นร้านค้าตา ... ดูรายละเอียดต่อ »