วันจันทร์ , 19 มีนาคม 2018
Home » เต็นท์โกดัง

เต็นท์โกดัง

เต็นท์โกดัง ทรงโค้ง

เต็นท์โกดัง ทรงโค้ง ขนาด 15×30 , 20×40 เมตร ลักษณะของเต็นท์ทรงโค้งตามภาพประกอบ ส่วนภายในเต็นทรงโค้ง สามารถใช้เป็นโกดังเก็บสินค้า หรือจัดงานแสดงสินค้า Exhibition หรือขึ้นอยู่กับปรับใช้ในลักษณะการจัดงานของคุณ.. ดูรายละเอียดต่อ »